Achi-Ezer Fund


קרן אחי עזר הוקמה ע"י חבריו של אחי רכוב ז"ל באוקטובר 2006.

הקרן היא עמותה רשומה בישראל שמספרה: 580467991

מטרותיה העיקריות הן

 1. הנצחת זכרו של אחי רכוב במוסדות חינוך או לימוד, בפרויקטים בפיתוח ובמחקרים העוסקים או קשורים בטכנולוגיה מתקדמת או עתידית, בתחומים של מדעי המחשב, מדעי המוח וביו-טכנולוגיה.

 2. הנצחתו של אחי בפרויקטים יחודיים, תוכניות לימודים או במוסדות שמטרתם או עיסוקם –קירוב צעירים לתחומי הבלט הקלסי והאופרה.

 3. הענקת מילגות, מענקים ותמיכות לתלמידים וסטודנטים בבתי ספר, מוסדות לימוד, אוניברסיטאות וכד' בתחומים הנזכרים לעיל שאיפינו את חייו ורוחו של אחי.

 4. גיוס כספים בארץ ובעולם לקידום ולמימוש מטרות העמותה.

תוכנית העבודה לשנת 2007

שנת פעילותה הראשונה של הקרן יועדה לגיוס סכום של כ-1 מיליון דולר כתרומה למכללה האקדמית להנדסה ירושלים, עבור פרויקט בינוי מתחם מעבדות ולהנצחת זכרו של אחי.

חברי הקרן התרשמו שהרמה הגבוהה של הלימודים במכללה, מחויבות צוות ההוראה והמינהל כלפי הסטודנטים והקשר ההדוק עם גורמי תעשיה מובילים במשק, הופכים אותה לראויה להנצחת אחי בתחומה. יתרה מזאת, מיסדי הקרן מאמינים שאחי היה מצדד בבחירה מסוימת זו כיון שהנהלת המכללה מעודדת נשים להשתלב בלימודי הנדסה, מסיעת בקליטה של עולים חדשים ועושה ככל יכולתה להשיג מלגות עבור התלמידים מעוטי היכולת. אבל יותר מכל נראה שאחי היה מעריך את מדיניות המכללה לעקוב אחרי צורכי התעשיה העתידיים ולמצוא להם מענה תוך נסיון מתמיד לצמצם את הפער הקיים בין ידיעותיהם וכישוריהם של המהנדסים הצעירים לבין צורכי התעשיה. המכללה הינה מוסד ללא כוונות רווח שנוסדה ב-1999 במטרה לספק לתעשית ההי-טק המתפתחת בירושלים את עתודת המהנדסים לה היא זקוקה. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר המכללה: www.jce.ac.il

תוכנית העבודה לשנת 2008

בשנת 2008 החליטה הנהלת הקרן לייעד את הכספים שתגייס לבית האופרה הישראלית לצורך הפעלת תוכנית חינוכית שמטרתה הנגשת האופרה לתושבי הפריפריה ובמיוחד לתלמידים. במסגרת תוכנית זו יקבלו קבוצות של כ-50 תלמידים הדרכה על אופרה, יסיירו במשכן ויצפו באחת מהפקות האופרה. עלות תוכנית אחת 15 אלף ₪. למבוגרים הופקה "שעת אופרה" בעלות של 10,000 ₪ לתוכנית המגיעה לכל קצוות הנגב והגליל.

תוכנית העבודה לשנת 2009-2010

לאור עיכובים בהתחלת פרויקט הבניה במכללה להנדסה ירושלים (הנובעים בעיקר מקושי בגיוס תרומות נוספות), המצב הכלכלי ורצון הנהלת הקרן לממש את הכספים שגויסו נבחנו מחדש מחויבויות הקרן ופעילויותיה הוחלט כי:

 1. הקרן תמשיך לתמוך במכללה להנדסה ירושלים. היקף התמיכה בפרויקט הבינוי יוקטן וחלק מההפרש יועבר למכללה לצורך מימון תוכנית מצוינות בקרב הסטודנטים.

 2. בנוסף, תמשיך הקרן בפעילות המוצלחת עם בית האופרה הישראלית. המטרה היא לאפשר כמה שיותר תוכניות חינוכיות וקונצרטים עבור אותה אוכלוסיה, שללא התערבות מסוג זה, לא תזכה לחוות אופרה. ניתן לצפות בקטעים מן הקונצרט הראשון בדף "אירועים" באתר.

 3. פרויקט חדש ל-2009 הוא מלגות למצטיינים בחוגים להנדסה במכללה האקדמית "כנרת", עמק הירדן. התוכנית תקרא ע"ש אחי ז"ל.

תוכנית עבודה לשנת 2011:

סוף שנת 2010 הייתה עבור הקרן נקודת מפנה לגבי פרויקט ההנצחה המרכזי: בעקבות העיכובים והשינויים שחלו בתוכנית הבינוי של המכללה להנדסה בירושלים החליטה האסיפה הכללית לחפש חלופה. בדצמבר 2010 הוסכם שהקרן, בשיתוף עם קרן רש"י, תתרום למכללה האקדמית כנרת לטובת בניית בניין בית ספר להנדסה ע"ש אחי ז"ל סכום של 5 מיליון ₪. תחילת הבנייה צפויה עוד השנה. להלן הדמיה של הבניין המתוכנן לחוף הכנרת.

Achi Racov Engineering School

בנוסף הקרן תמשיך במימון תוכניות המצטיינים במכללה להנדסה בירושלים (שנה שלישית) ובמכללה האקדמית כנרת (שנה שנייה). המשך הפעילות עם האופרה הישראלית מותנה בגיוס משאבים נוספים.


נודה לכם אם תמצאו פעילויות אלו ראויות לתרומתכם.

תוכנית עבודה לשנת 2012:

בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב במכללה האקדמית כנרת החל באוגוסט 2011 וצפוי להסתיים באוקטובר 2012 כמתוכנן. הנהלת הקרן עוקבת מקרוב אחר הבנייה ושוקדת על אירוע חנוכת הבניין המתוכנן ל- 16 בדצמבר 2012, שהוא גם יום השנה ה-10 למותו של אחי.

במקביל ממשיכה הקרן את תוכניות המצטיינים במכללה להנדסה בירושלים ובמכללת כנרת. למרות מאמצים להמשיך את התוכנית בירושלים מעבר ארבע שנים אליהן קיימת התחייבות, נראה כי התוכנית לא תמומן בשנת הלימודים תשע"ג ע"י קרן אחי עזר.

תוכנית העבודה לשנים 2013 – 2014:

עם השלמת בניין בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב בקמפוס מכללת כנרת, החליטה הנהלת הקרן לתרום לטובת תוכניות בלבד. לשנים 2013 -2014 נבחרו התוכניות הבאות:

 1. מכללת כנרת – תוכנית מצוינות לנוער

 2. מרכז צעירים אופקים – פסטיבל דוקאביב

 3. עמותת תפוח – תוכנית נטע@

 4. מכללת כנרת – כנס שנתי אקדמי בבי"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב

תוכנית עבודה לשנים 2016- 2015:

בשנים 2015-2016 קרן אחי עזר תתמוך בתוכניות הבאות:

 1. עמותת תפוח – תוכנית נטע@

 2. מכללת כנרת – תערוכת פרויקטים מצטיינים בהנדסה

 3. מונא חלל לשינוי – בניית רחפנים

 4. אלפ"א – תוכנית "הדרים" באופקים

 5. להקת בת שבע – מופע "כמויות"