Achi-Ezer Fund


Achi Racov Engineering School is Complete

Achi Racov Engineering School is Complete

בניית בית הספר להנדסה ע"ש אחי רכוב הושלמה במועד המתוכנן ובמסגרת התקציב המקורי.

הנהלת קרן אחי עזר, בחרה בבית הספר להנדסה במכללת כנרת כפרויקט המרכזי של הנצחת אחי ז"ל. מעבר לקריאת הפקולטה והבניין ע"ש אחי, הוא הונצח שם במספר אלמנטים, חלקם ייחודיים:

  1. שלט המספר אודות אחי בכניסה לבניין.


  2. מיצג אומנותי שהוכן ע"י גב' דניאלה וכסלר בו אינטרפרטציה שלה על ה"עץ" מתוך הלוגו של חברת MSS International Ltd. שאחי עמד בראשה למעלה משני עשורים. המיצג עשוי ממקשי מקלדות מחשב.

  3.   
  4. ארכיטקט המבנה, גבי שוורץ, בחר להטביע את שם הבניין (ACHI RACOV ENGINEERING SCHOOL 2012), תוך שימוש בקוד ASCII, במרחב הציבורי. את הריבועים בשחור לבן המייצגים שפה בינארית, מחליפים על המדרגות החיצוניות ריבועים ירוקים (0) וריבועים עם ה"עץ" (1).

  5.   


הנהלת קרן אחי עזר מודה לשותפים שלה בפרויקט, קרן רש"י (ובראשה למר אלי אלאלוף) ולמכללת כנרת (ובראשה לד"ר זאב דרורי), לארכיטקט הבניין מר גבי שוורץ, למפקח על הבנייה מר מיכה שוורץ ולכל האנשים שעמלו וטרחו על סיומו המוצלח, על שיתוף הפעולה ועל היענותם לבקשותינו.

Engineering School - Outdoor sign 04-12-2012
Outdoor sign 04-12-12

Engineering School - By night 28-10-2012
By night 28-10-2012

Engineering School - Mezuza Fixing 18-10-2012
Mezuza Fixing 18-10-2012

Mezuza Ceremony 18-10-2012
Mezuza Ceremony 18-10-2012

Engineering School - Mezuza Ceremony- Architect G. Schwartz with the crowd 18-10-2012
Mezuza Ceremony- Architect G. Schwartz with the crowd 18-10-2012

Engineering School - Ronnie Vinkler at Mezuza Ceremony 18-10-2012
Ronnie Vinkler at Mezuza Ceremony 18-10-2012

Engineering School - Northern Façade 11-09-2012
Northern Façade 11-09-2012

Engineering School - Southern Façade 11-09-2012
Southern Façade 11-09-2012

Engineering School - Central Staircase 11-09-2012
Central Staircase 11-09-2012

View the rest of the construction photos and video