Achi-Ezer Fund


באוקטובר 2016 מלאו 10 שנים לפעילות קרן אחי עזר. במהלך שנים אלו הנהלת הקרן התמסרה להנצחת אחי רכוב ז"ל ברוח עקרונותיו ומורשתו. בתוך כך, התמקדה הקרן בתחום החינוך והתרבות תוך מתן דגש לפרויקטים בתחום הטכנולוגיה, המדעים ועבור אוכלוסיות של מצטיינים ו/או קבוצות אוכלוסייה ישראליות מעורבות. בשנת 2012 נחנך ביה"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב במכללת כנרת שהיווה פרויקט הדגל בהנצחה.

ב-10 שנות פעילותה הקצתה הקרן כ-7 מיליון ₪ לפרויקטים שונים ובהם, הנגשת מופעי האופרה הישראלית לפריפריה, תוכניות מצטיינים לסטודנטים להנדסה במכללת עזריאלי, בניית רחפנים ע"י תלמידים במסגרת עמותת מונא- חלל לשינוי, תוכנית @נטע של עמותת תפוח, תוכנית להעצמת בנות שירות לאומי מהפזורה הבדואית של עמותת תפוח, הנגשת שירות צבאי בתחום התקשוב לבנות מהעיר אופקים, תמיכה בפרויקט דוכיפת- בניית ננו לווין ע"י תלמידים ועוד. המשאבים לפעילויות אלו הגיעו מתרומות שגויסו מחבריו ובני משפחתו של אחי רכוב ז"ל. עם התמעטות התרומות, החליטה הנהלת הקרן שלא לצאת לסבב גיוס נוסף ולנצל את כל הכספים העומדים לרשותה עד תום. כך, בדצמבר 2016, תסיים הקרן את פעילותה.

קרן אחי עזר מבקשת להודות לכל שותפיה ותומכיה.Memorial candle
ACHI RACOV 1945-2002 אחי רכוב
ACHI RACOV 1945-2002 אחי רכוב
"אחריו יאיר נתיב" (איוב מא' 24)
 
"Behind him he leaves a glistening wake" (Job, 41:32)