Achi-Ezer Fund


אהוד אולמרט פותח את הפעילות האקדמית בבית אחי (בעמק וברמה ינואר 2013)

(13-01-13) אהוד אולמרט מדבר על אחי במכללת כנרת

בית אחי באינדקס הגליל 20121221

בית אחי הארץ 20130124

טקס חנוכת בית אחי בשישי בגולן 20121221

Achi Racov Engineering School קביעת מזוזה בי"ס להנדסה ע"ש אחי רכוב

Achi Racov Engineering School תוכנית המצטיינים במכללה להנדסה ירושלים, כל העיר ( אפריל 2012)

קראו כאן מה פורסם על הקרן בתקשורת

ידיעות ירושלים (פברואר 2010) תוכנית מצטיינים במכללה להנדסה ירושלים

ראיון בקול המוסיקה עם מיכאל אייזנשטדט, המנהל האומנותי של האופרה (מרץ 2010)